POKRYCIA BITUMICZNE 
     
Oferowane materiały papowe dzięki swojej elastyczności, odporności na przebicie polecane są dla dachów...
Więcej>>


POKRYCIA
MEMBRANAMI PVC

Membrany PVC wykonane są
z plastyfikowanego polichlorku winylu, wzmocnionego wewnątrz wkładką z włókna...
Więcej>>


POKRYCIA
MEMBRANAMI EPDM

Membrany EPDM są zwulkanizowanymi, jednowarstwowymi arkuszami
z gumy syntetycznej...
Więcej>>


LEKKA OBUDOWA ŚCIAN

(NOWY SYSTEM ROZWIĄZAŃ LEKKICH ŚCIAN OSŁONOWYCH)
W obudowie ścian stosowane
są rozwiązania ryglowe i bezryglowe z możliwością...
Więcej>>


HURTOWA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW

Spółka B.E.H. jako dystrybutor hurtowo sprzedaje takie materiały budowlane jak:
wełna mineralna, styropian...
Więcej>>

 

      

Spółka B.E.H. jako dystrybutor, hurtowo sprzedaje takie materiały budowlane jak:

 • wełna mineralna twarda
 • wełna mineralna miękka
 • styropian EPS 70-040, EPS 100-038, EPS 200-036
 • kształtki i kliny styropianowe wraz z projektowaniem spadków dachu
 • styrodur
 • papy termozgrzewalne firmy BITUMAT
 • blachy trapezowe dachowe

  Warunki handlowe są uzgadniane każdorazowo w zależności od ilości zamawianych materiałów.
 •  
  B.E.H. Sp. z o.o., 02-766 Warszawa, ul. Hawajska 2 lok. 5, tel./fax (22) 6441519, 6449047,
  Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
  KRS 0000147235, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN,  NIP 521-008-17-34,  REGON 006223190