u

 

 Oferowane materiały papowe dzięki swojej elastyczności i odporności na przebicia polecane są dla dachów przemysłowych, biurowych i mieszkalnych, na których występują  ruchy  konstrukcji  przenoszone  na  pokrycie dachowe  w  postaci różnego rodzaju naprężeń.
Proponowane systemy pokryć bitumicznych dobierane są w zależności od: właściwości izolowanego podłoża, pory roku w jakiej mają być wykonane, oczekiwanego okresu gwarancji oraz przewidzianych środków finansowych.
Ze względu na rodzaj zastosowanej mieszanki bitumicznej stosujemy papy zgrzewalne, produkowane z asfaltu modyfikowanego elastomerami SBS, tzn. kauczukiem termoplastycznym oraz z asfaltu oksydowanego. Trwałość pap termozgrzewalnych wynika z zastosowania  w procesie ich produkcji asfaltów, warstwy nośnej  (siatek poliestrowych, tkanin szklanych, welonów z włókien szklanych lub kombinacji tych materiałów) oraz z zastosowania w warstwie wierzchniej posypki z łupka bitumicznego lub posypki mineralnej, jako ochrony przed szkodliwym działaniem promieni ultrafioletowych. Papy modyfikowane SBS charakteryzują się wysoką odpornością na efekty starzenia oraz zachowują elastyczność nawet w bardzo niskich temperaturach, co pozwala na prowadzenie prac dekarskich także w okresie zimowym. Wysoka modyfikacja materiałów elastomerem SBS  eliminuje większość obróbek blacharskich - zastępuje się je obróbkami wykonanymi z pap termozgrzewalnych.

Zalety oferowanych materiałów bitumicznych:

  • trwałość pokrycia około 30 lat
  • mocne i pewne przytwierdzenie pokrycia do podłoża
  • szybkość pokrycia dachu przy systemie jednowarstwowym
  • możliwość prowadzenia prac o każdej porze roku (do -15 °C)
  • zachowuje swoje parametry w temperaturach od + 125 °C do -30 °C
  • możliwość prostego uszczelnienia nowych przejść wykonywanych w trakcie eksploatacji dachu
 
B.E.H. Sp. z o.o., 02-766 Warszawa, ul. Hawajska 2 lok. 5, tel./fax (22) 6441519, 6449047,
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000147235, Kapitał zakładowy: 50 000 PLN,  NIP 521-008-17-34,  REGON 006223190


POKRYCIA BITUMICZNE 
     
Oferowane materiały papowe dzięki swojej elastyczności, odporności na przebicie polecane są dla dachów...
Więcej>>


POKRYCIA
MEMBRANAMI PVC

Membrany PVC wykonane są
z plastyfikowanego polichlorku winylu, wzmocnionego wewnątrz wkładką z włókna...
Więcej>>


POKRYCIA
MEMBRANAMI EPDM

Membrany EPDM są zwulkanizowanymi, jednowarstwowymi arkuszami
z gumy syntetycznej...
Więcej>>


LEKKA OBUDOWA ŚCIAN

(NOWY SYSTEM ROZWIĄZAŃ LEKKICH ŚCIAN OSŁONOWYCH)
W obudowie ścian stosowane
są rozwiązania ryglowe i bezryglowe z możliwością...
Więcej>>


HURTOWA SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW

Spółka B.E.H. jako dystrybutor hurtowo sprzedaje takie materiały budowlane jak:
wełna mineralna, styropian...
Więcej>>